Đăng ký lịch sửa chữa
(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
Đóng

Điều khoản

Điều khoản dịch vụ này quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng website suamaygiatbienhoa.com. Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

Quy định chung

Khi sử dụng Website, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này, bạn không được phép sử dụng Website.

Điều khoản

Quyền của người sử dụng

Khi sử dụng Website, bạn có các quyền sau:

Truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ có trên Website theo quy định của Điều khoản dịch vụ này.

Đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên Website theo quy định của Điều khoản dịch vụ này.

Gửi phản hồi, ý kiến về Website cho chúng tôi.

Nghĩa vụ của người sử dụng

Khi sử dụng Website, bạn có các nghĩa vụ sau:

Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên Website.

Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều khoản dịch vụ này khi sử dụng Website.

Không sử dụng Website để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, gây hại cho người khác.

Quyền của chúng tôi

Chúng tôi có các quyền sau:

Thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung Điều khoản dịch vụ này và các quy định khác trên Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ trên Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Yêu cầu người sử dụng cung cấp thông tin và tài liệu để xác minh danh tính hoặc để phục vụ cho việc sử dụng các dịch vụ trên Website.

Nghĩa vụ của chúng tôi

Chúng tôi có các nghĩa vụ sau:

Cung cấp các thông tin, dịch vụ trên Website một cách trung thực, chính xác và đầy đủ.

Bảo vệ quyền lợi của người sử dụng theo quy định của pháp luật và Điều khoản dịch vụ này.

Xử lý các khiếu nại của người sử dụng theo quy định của Điều khoản dịch vụ này.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng theo quy định của pháp luật và Điều khoản dịch vụ này.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Website sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thể thương lượng, hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều khoản chung

Điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quy định của pháp luật, các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực và có giá trị thi hành.

Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật thường xuyên các thay đổi của Điều khoản dịch vụ.

Xem thêm giới thiệu về website suamaygiatbienhoa.com tại đây

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Địa chỉ: Số 114 – Tổ 35E – KP11- P. Tân Phong-TP.Biên Hòa- Đồng Nai
  • Điện thoại: (02513) 897 668
  • Fax: (02513) 897 588
  • Website: suamaygiatbienhoa.com
  • Email: info@suamaygiatbienhoa.com
  • Hotline: 091.766.7864 và zalo: 091.766.7864

091.766.7864